June 13, 2017

Ülevaade päikeseelektri messist Intersolar 2017

Külastasime juuni alguses päikeseelektri temaatikale pühendatud iga-aastast messi Intersolar 2017. Mess on oma ala suurim Euroopas ja toimub Saksamaal Münchenis. Üritus toob kokku valdkonna ettevõtted, eesmärgiga tutvustada […]
June 12, 2017

Energiateenus rajab Piirita keskuse katusele päikeseelektrijaama

Energiateenus asus projekteerima Piirita Keskuse katusele 50 kW-se võimsusega päikeseelektrijaama. Pool aastat tagasi avatud keskuse ankurüürnikud on Rimi supermarket ja My Fitnessi spordiklubi.   Keskuse lamekatusele paigaldatakse […]
April 24, 2017

Energiateenus korraldas energiakulude monitoorimise seminari

Korraldasime 18. aprillil Mektory Innovatsioonikeskuses seminari teemal energiakulude monitoorimine asjade interneti ehk IoT abil. Üritusel tutvustasime uusi trende energiakulu andmete edastamise ja monitoorimise valdkonnas. AU Energiateenus pakub klientidele […]
April 18, 2017

Asjade internet aitab energiakuludel silma peal hoida

Ajakirja Ehitaja aprilli numbris ilmus meist artikkel  – AU Energiateenus hakkas esimestele klientidele pakkuma energiakulude monitoorimise teenust IoT ehk asjade interneti võrgu kaudu. Artikkel Ehitaja aprilli […]
March 27, 2017

Andsime ülevaate oma viimasest päikeseelektrijaama projektist konverentsil Säästlik hoone 2017

Ettevõtte arendusjuht Criss Uudam käis 14. märtsil esinemas konverentsil Säästlik hoone 2017, kus jagas meie kogemusi Tartu Lõunakeskuse laiendusele päikesepaneelide paigaldamisest. Criss Uudam AU Energiateenusest tutvustamas […]
February 22, 2017

Energiateenus alustas IoT ehk asjade interneti võrgu kaudu energia monitoorimissüsteemi pakkumist

Energiateenus alustas IoT ehk asjade interneti võrgu kaudu energiakulude monitoorimisteenuse pakkumist.
February 1, 2017

Soome ekspert Henrik Österlund räägib meie videoblogis tööstusettevõtete ressursitõhususest

Soome ekspert Henrik Österlund räägib meie videoblogis tööstusettevõtete ressursitõhususest
January 23, 2017

Korraldasime Tartus ressursitõhususe alase seminari puidutööstuse ettevõtetele

AU Energiateenus korraldas 19. jaanuaril Tartus V konverentsikeskuses lühiseminari puidutööstuse ettevõtetele. Seminarist võtsid osa puidu- ja mööblitööstuses tegutsevad ettevõtted sealhulgas ka puitmajade valmistajaid. Kõigil neil oli ühine soov - saada rohkem teada ressursitõhususe projektide läbiviimisest ja võimalustest sellisele projektile riigipoolset toetust saada.
January 2, 2017

Energiateenus rajas päikeseelektrijaama Lõunakeskuse valmivale laiendusele

Lõuna-Eesti suurima kaubanduskeskuse, Tartu Lõunakeskuse, laiendamise käigus avanes Energiateenuse meeskonnal võimalus paigaldada hoonele arhitektuurselt sobivad, tumeda tooniga päikesepaneelid.
November 3, 2016

Tartus toimus energiatõhususe seminar, kus võeti fookusesse veekeskused ja SPA-d

Korraldasime 2. novembril Tartu Dorpati konverentsikeskuses seminari, kus võtsime fookusesse energiatõhususe parendamise võimalused SPA-des ja veekeskustes.
November 1, 2016

Jagasime oma kogemusi Ärikinnisvara halduse konverentsil

26. oktoobril toimus ärikinnisvara haldajaile ja omanikele suunatud praktiline konverents Ärikinnisvara haldus 2016. Energiakulude mõõtmisest ning analüüsimisest vahendas AU Energiateenuse kogemusi Aivar Uutar.
September 30, 2016

Uus toetusmeede avab ukse tööstusettevõtete investeeringutele ressursi- ja energiatõhususe suurendamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus on avanud toetusmeetme tööstusettevõtete ressursi- ja energiatõhususe suurendamiseks. Toetatakse investeeringuid, millega ettevõte vähendab tootmiseks kuluvat sisendenergiat ja suurendab ettevõtte ressursitõhusust.
September 20, 2016

Veekeskust renoveerides tasub rõhku panna ka energiasäästule

Aura veekeskuses lõppesid augustis renoveerimistööd, mille tulemusena muutus veekeskuse sisekliima külastajatele meeldivamaks ning ühtlasi vähenevad tulevikus ka keskuse energiakulud.
July 26, 2016

Viimane võimalus rajada soodsalt elektritootmise seade – senised toetusskeemid lõppemas!

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks kaks Elektrituruseaduse muutmise eelnõud, millega soovitakse ära kaotada elektritootjate toetust ning lihtsustada alla 200 kW-se võimsusega tootjate tegutsemistingimusi.
July 14, 2016

Kulusäästlik haldamine – tähtis on kogu elukaar

Parema üldpildi saamiseks energiasäästlikust haldamisest on mõistlik hoone elukaar jagada faasideks ning analüüsida iga faasi kriitilisemaid momente.
April 27, 2016

Ärihoonete energiatõhusus tuleb võtta luubi alla

Tööstus- ja kaubandus-teenindusettevõtted tarbivad Eestis enam kui 40 % kogu energiast. Tulevikus on just neis valdkondades võimalik saavutada palju suuremat energiasäästu kui elamute puhul.
EMS
Eesti