eesti keeles

November 20, 2018

Klaasimeister AS käivitas ressursisäästlikuma tootmisliini

Energiateenuse klient Klaasimeister AS on tänaseks käivitanud klaasi karastusahju, mille soetamiseks saadi ligikaudu 30% toetust Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetmest "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus".
September 11, 2018

Valmis Omniva logistikakeskuse 500 kW päikeseelektrijaam

Saime valmis Tallinna lähedale Lehmjasse kerkiva Omniva uue logistikakeskuse katusel 500 kW päikeseelektrijaama. Valminud päikesejaam toidab läbi otseliini logistikakeskust ja ka selles paiknema hakkavat tipptasemel pakisorteerimisliini.
September 10, 2018

Energiateenus Tartu Teate Rattamaratonil

Energiateenuse team võttis kahe võistkonnaga osa Tartu Teate Rattamaratonist. Võistkondade nimedeks olid Energiateenuse Mustad ja Energiateenuse Valged.
August 31, 2018

Saarek Production AS tootmishoone päikesejaam

Saime valmis järjekordse 200 kW maapargi Tartu külje all Reolas. Valminud päikesejaam annab otseliini kaudu elektri ettevõtte tootmishoonele, kus  seda kasutatakse metsamarjade külmutamiseks.
July 18, 2018

Alustasime 500 kW Omniva päikeseelektrijaama rajamist

Juuli alguses alustasime Harjumaale Lehmjasse ehitatava Omniva uue logistikakeskuse katusele 500 kW-se päikeseelektrijaama rajamist. Jaamas kasutame Vikram Solari monokristallilisi päikesepaneele ja Huawei invertereid.
June 7, 2018

Valmis Matimäe päikeseelektrijaam

Energiateenus lõpetas Matimäe 217,6 kW võimsusega päikeseelektrijaama ehituse. Jaamas kasutati Vikram Solari päikesepaneele, Huawei invertereid ning TreeSystem kinnitusi. Võrku ühendatavate inverterite võimsus on 200 kW-i.
April 24, 2018

Sõpruse Ärimaja katusel valmis päikeseelektrijaam

Energiateenus lõpetas Sõpruse Ärimaja katusel 69,7 kW-se päikeseelektrijaama ehituse. Jaamas kasutati Vikram Solari päikesepaneele, Huawei invertereid ning Aerocompacti kinnitusi. Planeeritud elektritoodang on 61 MWh aastas, jaama eluiga vähemalt 25 aastat.
March 28, 2018

Kogemuslugu Aura energiatõhususest Säästliku hoone konverentsil

Äripäev korraldas märtsis juba traditsiooniks kujunenud Säästliku hoone konverentsi, kus sellel korral keskenduti liginullenergia temaatikale. Energiateenusest tegi ettekande Aivar Uutar, kelle ettekandest sai ülevaate, kuidas säästis Aura veekeskus aastaga halduskuludelt üle 70 000 euro.
March 11, 2018

Oleme Vikram Solari päikesepaneelide edasimüüjaks Eestis

Energiateenus on valinud päikesepaneelide tehnoloogiapartneriks India päikesepaneelide tootja Vikram Solari. Valikul oli otsustavateks aspektideks kvaliteet aga ka konkurentsivõimeline hinnatase.
March 11, 2018

Jagasime Skandinaavia energiateenuse workshopil kogemusi

Veebruaris toimus Helsinkis energiateenuste arendamise seminar, kus vahendati parimaid praktikaid Põhjamaadest ja Balti riikidest. Eesti kogemusi oli esitlema kutsutud Energiateenuse esindaja Aivar Uutar, kes andis ülevaate energiateenuste turust Eestist ja väljakutsetest, miks turg ei ole veel aktiivselt käivitunud.
January 16, 2018

Energiateenuse tehtud auditite alusel said investeeringutoetuse Tarmeko ja Klaasimeister

KIK toetab ettevõtete ressursitõhususe toetusmeetmest Tarmeko Spooni vineeri tootmisliini uuendamist 2 miljoni euroga ning AS Klaasimeistri klaasikarastusahju soetamist ligi 493 tuhande euroga. Toetuse saamise üheks eelduseks oli detailne ressursikasutuse analüüs, mille mõlemale ettevõttele tegi AU Energiateenus OÜ.
January 14, 2018

Energiateenus rendib sisekliima logereid

CO2, temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine logeritega on mugav viis saada ülevaade ruumi sisekliimast. Energiateenus pakub rentimiseks kuute ONSET HOBO MX1102 kombineeritud logereid, mis mõõdavad temperatuuri, suhtelist niiskust ja CO2.
December 12, 2017

Ettekanne EKVÜ seminaril – “Hooneautomaatika monitooring”

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldas novembris koolituse teemal "Energiatõhusa hoone kavandamine ja rajamine - fookuses hooneautomaatika". Energiateenusest osales ja tegi ettekande Mihkel Korpen, kelle ettekanne on võimalik alla laadida siit.
November 7, 2017

Aura veekeskuses tehtud renoveerimistööd on taganud energiatõhususe ja kulude vähenemise

Aura veekeskuse tehnosüsteemide rekonstrueerimisest on möödunud aasta ja nüüd on paras aeg analüüsida kuidas tehtud töö õnnestus. Eelmisel suvel tehtud renoveerimise käigus ehitati AU Energiateenus OÜ poolt ümber ventilatsioonisüsteem ning paigaldati heitvee soojustagastussüsteem. Viimane võimaldab taaskasutada duširuumides ja basseini filtrite pesule kulunud sooja vee energia.
October 18, 2017

Vaata, kuidas äsja valminud Pirita Keskuse päikesejaam õhust paistab

Energiateenus lõpetas Pirita päikeseelektrijaama ehituse. Keskuse katusele paigaldati 195 päikesepaneeli, mille prognoositud toodang on 46 000 kWhi aastas. Päikesepaneelidest toodetud elektri abil kompenseeritakse päikeselistel tundidel suurenevat jahutuskompressorite elektrikoormust. […]
September 28, 2017

Esitlesime Energiateenuse EMSi Eleringi energiasüsteemide digitaliseerimise konverentsil

Elering korraldas 18. septembril energiasüsteemide digitaliseerimise alase konverentsi "Where digital meets energy". Üritusel tutvustati Eleringi arendatud tarkvõrgu platvormi Estfeed ja avati ka tarkvõrgu kliendiportaal e.elering.ee. Energiateenus on viimase aasta jooksul olnud Eleringile pilootpartneriks Estfeedi kaudu infot saava energiamonitoorimissüsteemi rakendusega (EMS).
September 25, 2017

Kokkuvõte kaheksast Energiateenuse koostatud ressursitõhususe auditist

Energiateenus on Ettevõtete ressursitõhususe meetme raames läbi viinud juba kaheksa ressursiauditit. Auditeerimise tulemusel pakutakse välja meetmed, mis tõhustavad ettevõtte ressursikasutust ja parandavad seeläbi ka majandustulemusi. Kaheksast koostatud auditist viis on ka juba Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt heaks kiidetud. Ettevõtetel on heakskiidetud auditite alusel võimalik taotleda toetust analüüsi tulemusel leitud meetmete investeeringuteks.
September 20, 2017

Vaata, kuidas Energiateenus öises Tallinnas energiakulud neli korda väiksemaks muudab

Oleme valmis saanud Vesse Bauhofi ja Maksimarketi parkla valgustuslahenduse renoveerimise. Tööde käigus: paigaldasime 52 uut valgustit LED valgustit, parkla valgustus on liidetud hooneautomaatikaga, elektrienergia kulu vähenes peale töid neli korda, paranes parkla välisilme ja turvalisus. Tööde tellijaks on kinnisvara varahaldusettevõte East Capital.
June 13, 2017

Ülevaade päikeseelektri messist Intersolar 2017

Külastasime juuni alguses päikeseelektri temaatikale pühendatud iga-aastast messi Intersolar 2017. Mess on oma ala suurim Euroopas ja toimub Saksamaal Münchenis. Üritus toob kokku valdkonna ettevõtted, eesmärgiga tutvustada […]
June 12, 2017

Energiateenus rajab Piirita keskuse katusele päikeseelektrijaama

Energiateenus asus projekteerima Piirita Keskuse katusele 50 kW-se võimsusega päikeseelektrijaama. Pool aastat tagasi avatud keskuse ankurüürnikud on Rimi supermarket ja My Fitnessi spordiklubi.   Keskuse lamekatusele paigaldatakse […]
April 24, 2017

Energiateenus korraldas energiakulude monitoorimise seminari

Korraldasime 18. aprillil Mektory Innovatsioonikeskuses seminari teemal energiakulude monitoorimine asjade interneti ehk IoT abil. Üritusel tutvustasime uusi trende energiakulu andmete edastamise ja monitoorimise valdkonnas. AU Energiateenus pakub klientidele […]
April 18, 2017

Asjade internet aitab energiakuludel silma peal hoida

Ajakirja Ehitaja aprilli numbris ilmus meist artikkel  – AU Energiateenus hakkas esimestele klientidele pakkuma energiakulude monitoorimise teenust IoT ehk asjade interneti võrgu kaudu. Artikkel Ehitaja aprilli […]
March 27, 2017

Andsime ülevaate oma viimasest päikeseelektrijaama projektist konverentsil Säästlik hoone 2017

Ettevõtte arendusjuht Criss Uudam käis 14. märtsil esinemas konverentsil Säästlik hoone 2017, kus jagas meie kogemusi Tartu Lõunakeskuse laiendusele päikesepaneelide paigaldamisest. Criss Uudam AU Energiateenusest tutvustamas […]
February 22, 2017

Energiateenus alustas IoT ehk asjade interneti võrgu kaudu energia monitoorimissüsteemi pakkumist

Energiateenus alustas IoT ehk asjade interneti võrgu kaudu energiakulude monitoorimisteenuse pakkumist.
February 1, 2017

Soome ekspert Henrik Österlund räägib meie videoblogis tööstusettevõtete ressursitõhususest

Soome ekspert Henrik Österlund räägib meie videoblogis tööstusettevõtete ressursitõhususest
January 23, 2017

Korraldasime Tartus ressursitõhususe alase seminari puidutööstuse ettevõtetele

AU Energiateenus korraldas 19. jaanuaril Tartus V konverentsikeskuses lühiseminari puidutööstuse ettevõtetele. Seminarist võtsid osa puidu- ja mööblitööstuses tegutsevad ettevõtted sealhulgas ka puitmajade valmistajaid. Kõigil neil oli ühine soov - saada rohkem teada ressursitõhususe projektide läbiviimisest ja võimalustest sellisele projektile riigipoolset toetust saada.
January 2, 2017

Energiateenus rajas päikeseelektrijaama Lõunakeskuse valmivale laiendusele

Lõuna-Eesti suurima kaubanduskeskuse, Tartu Lõunakeskuse, laiendamise käigus avanes Energiateenuse meeskonnal võimalus paigaldada hoonele arhitektuurselt sobivad, tumeda tooniga päikesepaneelid.
November 3, 2016

Tartus toimus energiatõhususe seminar, kus võeti fookusesse veekeskused ja SPA-d

Korraldasime 2. novembril Tartu Dorpati konverentsikeskuses seminari, kus võtsime fookusesse energiatõhususe parendamise võimalused SPA-des ja veekeskustes.
November 1, 2016

Jagasime oma kogemusi Ärikinnisvara halduse konverentsil

26. oktoobril toimus ärikinnisvara haldajaile ja omanikele suunatud praktiline konverents Ärikinnisvara haldus 2016. Energiakulude mõõtmisest ning analüüsimisest vahendas AU Energiateenuse kogemusi Aivar Uutar.
September 30, 2016

Uus toetusmeede avab ukse tööstusettevõtete investeeringutele ressursi- ja energiatõhususe suurendamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus on avanud toetusmeetme tööstusettevõtete ressursi- ja energiatõhususe suurendamiseks. Toetatakse investeeringuid, millega ettevõte vähendab tootmiseks kuluvat sisendenergiat ja suurendab ettevõtte ressursitõhusust.
September 20, 2016

Veekeskust renoveerides tasub rõhku panna ka energiasäästule

Aura veekeskuses lõppesid augustis renoveerimistööd, mille tulemusena muutus veekeskuse sisekliima külastajatele meeldivamaks ning ühtlasi vähenevad tulevikus ka keskuse energiakulud.
July 26, 2016

Viimane võimalus rajada soodsalt elektritootmise seade – senised toetusskeemid lõppemas!

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks kaks Elektrituruseaduse muutmise eelnõud, millega soovitakse ära kaotada elektritootjate toetust ning lihtsustada alla 200 kW-se võimsusega tootjate tegutsemistingimusi.
July 14, 2016

Kulusäästlik haldamine – tähtis on kogu elukaar

Parema üldpildi saamiseks energiasäästlikust haldamisest on mõistlik hoone elukaar jagada faasideks ning analüüsida iga faasi kriitilisemaid momente.
April 27, 2016

Ärihoonete energiatõhusus tuleb võtta luubi alla

Tööstus- ja kaubandus-teenindusettevõtted tarbivad Eestis enam kui 40 % kogu energiast. Tulevikus on just neis valdkondades võimalik saavutada palju suuremat energiasäästu kui elamute puhul.
EMS
Eesti