Esitlesime Energiateenuse EMSi Eleringi energiasüsteemide digitaliseerimise konverentsil

Kokkuvõte kaheksast Energiateenuse koostatud ressursitõhususe auditist
September 25, 2017
Vaata, kuidas äsja valminud Pirita Keskuse päikesejaam õhust paistab
October 18, 2017

Elering korraldas 18. septembril energiasüsteemide digitaliseerimise alase konverentsi “Where digital meets energy”. Rahvusvahelisel konverentsil otsiti lahendusi sellistes teemades nagu andmete kuuluvus, isikuandmete kaitse, küberturvalisus, andmed kui vahend riigipiiride ja sektorite vaheliste silotornide lammutamiseks, põhi- ja jaotusvõrkude koostöö tõhustamine digitaalsete tööriistade abil, andmeladude arengud Euroopas, nõudluse juhtimine ja paindlikkusteenuste arendamine. Konverentsil tõdeti, et Eesti on elektrituru avanemise näitel olnud edukas energiavõrkude digitaliseerija. Tarbijatele ja ühiskonnale veelgi suuremat paindlikkust võimaldavate energiavõrkude arendamiseks on edasine digitaliseerimine hädavajalik. Üritusel tutvustati Eleringi arendatud tarkvõrgu platvormi Estfeed ja avati ka tarkvõrgu kliendiportaal e.elering.ee.

Energiateenus on viimase aasta jooksul olnud Eleringile pilootpartneriks Estfeedi kaudu infot saava energiamonitoorimissüsteemi rakendusega (EMS). Energiateenuse EMS korjab andmed hoonetesse paigaldatud pea- ja alamarvestitest erinevaid kanaleid pidi ning teeb andmed lihtsasti jälgitavaks ja analüüsitavaks Ecoscada rakenduse abil. Süsteemi on lihtne sisse võtta nii elektri, gaasi, soojuse, vee aga ka kõiki muid andmeid, mida on võimalik mõõta ja süsteemi digitaalselt edastada. Sellisteks andmeteks võivad olla näiteks sisekliima näitajad (temperatuur, niiskus, CO2 tase) kui ka näiteks inimeste või materjalide liikumist mõõtvatest anduritest tulev info.

  E-eleringis olevad tarkvõrgu rakendused

 

Loe rohkem e-elering portaali kohta ja logi proovimiseks süsteemi sisse, et hallata oma liitumispunktide andmeid.

Energiateenuse EMS dashboard vaade

EMS sisselogimise vaade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjutasime Energiateenuse EMS-ist pikemalt oma varasemas blogipostituses.

EMS
Eesti