Nüüdsest omavad AU Energiateenuse energiatõhususeksperdid BREEAMi sertifitseerimise kompetentsi. Tegemist on ühe mõjukaima keskkonnaalase hindamise meetodiga, mille puhul annab sõltumatu osapool – Building Research Establishment (BRE) – hinnangu hoone kvaliteedile.

BREEAM on maailma esimene laiapõhjalistel hindamiskriteeriumitel põhinev rohemärgis. BREEAM võimaldab hinnata terviklikult hoone energiatõhusust, keskkonna- ja kasutajasõbralikkust ning kestlikkust hoone elukaare igas tsüklis.

BREEAMi kategooriad:
BREEAMi hindamiskriteeriumid muutuvad vastavalt hoone tüübile ja hoone elukaare etapile. Seega on BREEAM väga paindlik ja aitab tagada, et kestlikkuse põhimõtteid rakendatakse nii projekteerimisele, ehitamisele kui haldamisele. BREEAMi sertifikaate saavad anda BREEAMi litsentsi omavad eksperdid ning AU Energiateenusel on vastav võimekus olemas.

8 etappi BREEAMi taotlemisel:
Rohemärgis toob kasu nii hoone investoritele, omanikele, haldajatele kui ka kasutajatele:

- aitab kärpida püsikulusid ja tõstab efektiivsust;
- usaldusväärne ja terviklik hinnang vara väärtusele;
- tõstab vara väärtust ja aitab tagada kõrgema hõivatuse;
- parendab hoone kasutajate heaolu, mugavust ja produktiivsust;
- tagab, et hoone energiakasutus vastab projekteeritud tasemele;
- aitab täita seatud jätkusuutlikkuse eesmärke;
- tehtud investeering tasub ennast aja jooksul ära.

BREEAMi rohemärgis