Tõenäoliselt juba selle aasta kevadel kuulutab Riigi Tugiteenuste Keskus välja toetusmeetme avalike hoonete energiatõhusamaks muutmiseks. Meetmes on võimalik osaleda ainult neil, kellel on olemas kvaliteetne energiaaudit, millesse on kirja pandud reaalselt saavutatavad eesmärgid.

AU Energiateenus saab teid selles aidata - meil on pikaajaliste kogemustega audiitorid ning kõrgeima kvalifikatsiooniga (tase 7/8) energiatõhususe projektijuhid. Energiateenuse auditid lähtuvad reaalsest energiatarbimise simulatsioonidest. Teame, mis on energiasäästu osas päriselt võimalik ära teha ning meie tööde kvaliteeti ilmestab fakt, et võtame energiatõhususlike tulemuse saavutamise osas rahalise vastutuse.

Lisaks energiatõhususauditile ning termograafia ja sisekliima analüüsile tegeleme igapäevaselt energiatõhususprojektide elluviimisega. Seega me mitte ainult ei hinda energiasäästupotentsiaali, vaid teostame objektil selleks ka kõik vajalikud tööd. Meie tööde tulemusena muutub hoone energiatõhusaks ehk teisisõnu – hoone energiatarbimine on kontrolli all ning inimestel on seal hea olla!

Kui teie hooned vajavad energiatõhusamaks muutmist, siis võtke palun minuga ühendust. Nõustame teid, teeme pakkumise ning koostöö korral oleme vajadusel teiega kaasas algusest lõpuni ehk siis kuni hoone üleandmise ja RTK-le aruande koostamiseni.

Konkreetne näide:

Igakuine kokkuhoid energiatõhususe rakendamise järel on märkimisväärne - siit näed kokkuvõtet 2019. aastast Viljandi Männimäe lasteaiast, kus viisime läbi nii energiatõhususauditi kui kõik vajalikud ehitustööd selle jõustumiseks. Võrdluse lähtekohaks on tarbimine ja kulutused enne energiatõhususe rakendamist:
BREEAMi rohemärgis