Riigimetsa Majandamise Keskus

Norde Centrum
29/05/2017
Seesam
21/05/2017

TEOSTATUD TÖÖD

  • Energiaaudit
Eesti on metsariik. Üle poole Eestist on mets, millest veidi üle poole kuulub riigile. Neid metsi hoiab, kasvatab ja majandab ning pakub loodusharidus- ja puhketeenust Riigimetsa Majandamise Keskus. Töötingimuste tagamiseks ja teenuste toimimiseks peab RMK üleval üle Eesti suurt hulka hoonestatud kinnistuid.

Energiateenus on RMK-l aidanud kaardistada ligi 60 hoone energiatarbimise, lisaks oleme väljastanud energiamärgise hinnanguliselt 40 Riigimetsa Majandamise Keskuse haldusalas olevale hoonele.


VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

info@energiateenus.ee

+372 65 65 600

BREEAMi rohemärgis
Eesti