seminar

06/03/2020

Mõned mõtted eile Tallinnas toimunud Euroopa Komisjoni värske kliimaseaduse eelnõu tutvustamiselt

Osalesime eile Tallinnas toimunud seminaril, kus tutvustati värsket Euroopa Komisjoni kliimaseaduse eelnõud ning Eurobaromeetri uuringut, mis tõi välja EU kodanike suhtumise ning hoiakud kliima- ja keskkonnaküsimuste osas. Mis jäi ürituselt kõlama meie jaoks? Esiteks – ei ole vähimatki kahtlust, et kliimaseadusest tulenev poliitiline lubadus ja kokkulepe mõjutavad lähikümnendite majandust märkimisväärselt. Teiseks – päris kindlasti puudutab see oluliselt ka kinnisvara ja ehitussektorit ning taastuvenergeetika valdkonda.
BREEAMi rohemärgis