20. märtsist saavad kohalikud omavalitsused taotleda toetust hoonete energiatõhusamaks muutmiseks

Mida saavad kinnisvaraomanikud just nüüd oma hoonete jaoks ära teha?
18/03/2020
Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt läbiviidav energiatõhususteemaline taotlusvoor kestab 20. märtsist kuni 17. juunini. Taotlusvooru kogueelarve on 10 miljonit eurot. Taotluse eesmärgiks on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

Taotlusega rahastatavate tegevuste tulemuseks peab olema energiatõhususe parandamine või taastuvenergia kasutuselevõtt, millega peavad vähenema avaliku sektori hoonete ülalpidamiskulud.

Taotluse kohustuslikuks osaks on kvaliteetne energiatõhususaudit. Selle olulise lähtematerjali koostamises saame teid aidata - meil on pikaajaliste kogemustega audiitorid ning kõrgeima kvalifikatsiooniga (tase 7/8) energiatõhususe projektijuhid. Vajadusel oleme teiega kaasas taotlusvooru algusest lõpuni ehk siis kuni hoone üleandmise ja RTK-le aruande koostamiseni.

Kui teie KOVi hooned vajavad energiatõhusamaks muutmist, võtke palun kiiresti ühendust meie energiatõhususteenuste valdkonnajuhiga: Siim Meeliste, siim@energiateenus.ee või tel 5302 3021.

Postitas: Andres Tarto
taotlus2
BREEAMi rohemärgis