Kokkuvõte kaheksast Energiateenuse koostatud ressursitõhususe auditist

Vaata, kuidas Energiateenus öises Tallinnas energiakulud neli korda väiksemaks muudab
20/09/2017
Esitlesime Energiateenuse EMSi Eleringi energiasüsteemide digitaliseerimise konverentsil
28/09/2017

Energiateenus on Ettevõtete ressursitõhususe meetme raames läbi viinud juba kaheksa ressursiauditit. Auditeerimise tulemusel pakutakse välja meetmed, mis tõhustavad ettevõtte ressursikasutust ja parandavad seeläbi ka majandustulemusi. Kaheksast koostatud auditist seitse on ka juba SA Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) poolt heaks kiidetud. Ettevõtetel on heakskiidetud auditite alusel võimalik taotleda toetust analüüsi tulemusel leitud meetmete investeeringuteks. Lisaks valminud kaheksale auditile on meil hetkel töös veel neljale tööstusettevõttele ressursiauditi tegemine. Kuus ettevõtet, keda oleme ressursitõhususauditi koostamisel aidanud, on puidutööstusest, ülejäänud jagunevad võrdselt klaasi-, toiduaine- ja tekstiilitööstuse vahel.

Valminud audititest tulenevate potentsiaalsete investeeringute kogumaksumus on 22,9 miljonit ja toetus vastavalt 7,9 miljonit eurot.

Analüüside tulemusel leitud meetmete näideteks on klaasitööstuses efektiivsemad karastusahjud, mis võimaldaksid vähendada praagiprotsenti ja suurendada ahju täituvust. Toiduainetööstuses võib tuua näiteks tehnoloogilise pesuliini aga ka toormaterjali ettevalmistusseadme, mis võimaldavad vähendada vee kulu ja parandada tooraine kasutust. Puidutööstuse meetmeteks oleme analüüside tulemusel ette näinud parema toormaterjali kasutusega vineeri tootmisliini hankimise. Samuti uued ja efektiivsemad höövelliinid võimaldavad toote valmistamiseks vajaliku toorpuidu kogust vähendada. Palkide niisutusväljaku rajamine võimaldaks ühel analüüsitud ettevõttel palkide niiskustaset kontrolli all hoida ja sellega puidusine tekkimist vähendada. Võimalik ressursitõhususe meede puidutööstuses on ka tootmisjääkide ära kasutamine tootmisprotsesside soojusenergiaga varustamiseks.

Skaneerimisseade aitaks liimdetaile tootval ettevõttel defektidega puitmaterjal efektiivsemalt välja sorteerida ja sellega praagi protsenti vähendada. Lisaks tekib ettevõttel võimalus valmistoodangut klassifitseerida ja vastavalt ka tooteid hinnastada.

Auditi läbiviimisel on väga oluline audiitormeeskonna ja ettevõtte protsesse tundvate spetsialistide parimate lahenduste leidmisele fokusseeritud koostöö. KIK-ist on võimalik auditi läbiviimiseks taotleda toetust maksimaalselt 7500 eurot ettevõtte kohta ning auditist tulenevate meetmete läbiviimiseks maksimaalselt 2 000 000 eurot. Ressursitõhususe meetme kohta saab lisainfot kodulehel ressurss.envir.ee

BREEAMi rohemärgis