Sõpruse Ärimaja katusel valmis päikeseelektrijaam

Kogemuslugu Aura energiatõhususest Säästliku hoone konverentsil
28/03/2018
Valmis Matimäe päikeseelektrijaam
07/06/2018

Energiateenus lõpetas Sõpruse Ärimaja katusel 69,7 kW-se päikeseelektrijaama ehituse. Jaamas kasutati Vikram Solari päikesepaneele, Huawei invertereid ning Aerocompacti kinnitusi. Planeeritud elektritoodang on 61 MWh aastas, jaama eluiga vähemalt 25 aastat.

Päikesejaam lisandus juba hoonesse varem paigaldatud elektri ja soojuse koostootmisjaamale. Jaamade summaarne elektriline nominaalvõimsus on ligi 125 kW-i. Kuna koostootmisjaam toodab peamiselt talve perioodil, on selline kombinatsioon ideaalne, saavutamaks maksimaalselt aastaringset lokaalset elektri tootmist. Tegu on ilmselt esimese hoonega Eestis, kus nii päikeseelektri- kui koostootmisjaam ja mis varustavad hoonet elektriga läbi otseliini. Selline lahendus võimaldab elektri tootmise toetust saada kogu toodetud elektrienergia kohta.

 

BREEAMi rohemärgis