Ülevaade päikeseelektri messist Intersolar 2017

Energiateenus rajab Piirita keskuse katusele päikeseelektrijaama
12/06/2017
Vaata, kuidas Energiateenus öises Tallinnas energiakulud neli korda väiksemaks muudab
20/09/2017

Külastasime juuni alguses päikeseelektri temaatikale pühendatud iga-aastast messi Intersolar 2017. Mess on oma ala suurim Euroopas ja toimub Saksamaal Münchenis. Üritus toob kokku valdkonna ettevõtted, eesmärgiga tutvustada uusi päikeseelektrijaamade tehnoloogilisi lahendusi. Päikeseelektrijaamade lisandumine on maailmas jätkuvalt kiires kasvufaasis, seda eelkõige tänu päikeseelektri maailmas uutele turgudele kuhu alla liigitub ka Eesti.

Intersolar 2017 mess Münchenis (pildi allikas www.intersolar.de)

Tehnoloogia arenguga muutuvad päikeseelektrijaamad üha keerulisemaks ja seetõttu oli näha messil palju PV-jaamade modelleerimise tarkvaratootjaid. Tänapäevase simulatsiooni tarkvaraga on võimalik arvestada päikeseelektrijaama elektrienergia toodangut mõjutavaid parameetreid ning saada täpne prognoos toodangule ja rahavoole. Jaamade integreerimine targa võrguga muutub aktuaalseks, sest võrkude ülekoormamisest tulenevalt on tekkinud vajadus läbimõeldud energiajuhtimise järele.

Päikesepaneelide arengus toimub üleminek polükristallilistelt päikesepaneelidelt monokristallilistele. Aastaks 2018 prognoositakse uute paigalduste puhul juba mõlema tehnoloogiaga paneelidele võrdset turustaatust. Monokristallsete paneelide kasvava populaarsuse taga seisneb selle tehnoloogiaga paneelide tootmise odavnev maksumus, mille suurusjärk on ligilähedane täna paremas positsioonis olevatel polükristallilistel tehnoloogiatel. Paneelide arengusuuna üheks näiteks on ka kahepoolsed päikesepaneelid, kus päikesepaneel suudab absorbeerida päikesekiirgust mõlema poolega (inglise keeles Bifacial solar panels).

 

 

Jätkuvat innovatsiooni on näha salvestustehnoloogia arengus. Elektri salvestamisest on juba täna saanud taastuvenergia süsteemide osa, mille poole on väga suur segment Kesk-Euroopa turust orienteeritud. Tehnoloogia toimimise tõestamiseks annavad paljud ettevõtted akudele 10 aastase toodangugarantii. Tänu akude kiirele arengule prognoositakse Saksamaal, et viie aasta pärast paigaldatakse suurem osa päikeseelektrijaamasid koos salvestuslahendusega.

Koduse elektri salvestustehnoloogia hinnalangus Saksamaal (pildi allikas www.intersolar.de)

 

Päikeseelektrijaama tähtsaks komponendiks on ka alalisvoolu vahelduvvooluks muundav seade inverter. Messil tuli inverterite tootja  SunGrow välja uue seadmega, kus varasema alalispinge 1000 V asemel on suurendatud pinget kuni 1500 V, mis võimaldab kokkuhoida paigalduse kuludest ning ühtlasi vähendab ka süsteemi elektrilisi kadusid.

Messil oli tuntav ka tendents, et hakatakse rohkem tähtsustama päikeseelektrijaama muid komponente peale paneelide ja inverterite. Seoses pideva hinnasurvega on võimalik nii säästu kui lisa müügiargumente leida ka süsteemi väiksematest osadest. Selle näitena võib tuua välja päikesepaneelide kaablite ühendused, mis on tavapäraselt teostatud MC4 pistikutega. Ühenduste maksumus päikeseelektrijaamas on ca 0,003%, kuid statistika järgselt on kümnest päikeseelektrijaama rikkest kolme põhjustajaks halb ühendus Seega väga tähtis on keskenduda ka jaama väikestele detailidele.

BREEAMi rohemärgis