Uus toetusmeede avab ukse tööstusettevõtete investeeringutele ressursi- ja energiatõhususe suurendamiseks

Veekeskust renoveerides tasub rõhku panna ka energiasäästule
20/09/2016
Jagasime oma kogemusi Ärikinnisvara halduse konverentsil
01/11/2016

Keskkonnainvesteeringute Keskus on avanud toetusmeetme tööstusettevõtete ressursi- ja energiatõhususe suurendamiseks. Toetatakse investeeringuid, millega ettevõte vähendab tootmiseks kuluvat sisendenergiat ja suurendab ettevõtte ressursitõhusust. Muuhulgas toetatakse:

  • Seadmete soetamist või väljavahetamist ressurssi säästvamate vastu
  • Tootmisjääkide kasutamiseks mõeldud seadmete soetamist
  • Ressursisäästu tagavate IKT lahenduste juurutamist
  • Otseselt tootmisprotsessidega seotud hoonete puhul ka hoonete renoveerimist, mis tagab ressursisäästu kasvu

Investeeringu esimeseks faasiks on ressursikasutuse audit, millele on samuti võimalik toetust taotleda. Auditi eesmärk on leida lahendusi tootmissisendite tõhusamaks kasutamiseks ja samas anda ka ettevõtetele vajalik abivahend investeeringute hindamiseks. Auditi tegemise käigus vaatab ettevõtte tootmisele kõrvalt tuleva pilguga peale energiaekspertide meeskond, kes motiveerib ettevõtet leidma lahendusi ressursikasutuse tõhustamiseks. Audit annab ettevõttele nimekirja meetmetest, millega oleks võimalik kõige rohkem säästa ja mis osutuks toetuse kaasamise abil ka majanduslikult tasuvaks. Toetuse abil muutuvad ka varem liiga pika tasuvusega olnud meetmed ettevõtjate jaoks ahvatlevamaks.

check-money

Investeeringutoetuse suuruseks on projekti kohta minimaalselt 100 000 eurot ja maksimaalselt 2 000 000 eurot. Omafinantseeringu määr on sõltuvalt ettevõtte suurusest ning projekti sisust 25 – 50%. Investeeringute otsustamisel abiks oleva auditi toetusemäär on kuni 50%, maksimaalselt 7500 eurot.

Soovitame valida partneriks ettevõtte, kes suudab lisaks auditeerimisele ka võtta vastutuse kavandatud lahenduste projekteerimisel ja valmis ehitamisel. Töödele järgnev kaughaldus ja monitoorimine aitab garanteerida ning tõestada planeeritud tõhususe saavutamist. Ressursitõhususe lahendused planeeritakse tihti rätsepatööna ning igas etapis partnereid vahetades võib algne idee ning  planeeritud sääst kaotsi minna.

Lisainformatsioon teotusmeetme kohta on leitav Keskkonna Investeeringute keskuse veebilehelt.

BREEAMi rohemärgis