Viimane võimalus rajada soodsalt elektritootmise seade – senised toetusskeemid lõppemas!

Kulusäästlik haldamine – tähtis on kogu elukaar
14/07/2016
Veekeskust renoveerides tasub rõhku panna ka energiasäästule
20/09/2016

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks kaks Elektrituruseaduse muutmise eelnõud, millega soovitakse ära kaotada elektritootjate toetust ning lihtsustada alla 200 kW-se võimsusega tootjate tegutsemistingimusi.

Esimese eelnõu kohaselt kaotatakse ära uutele taastuvelektri tootjatele seni makstav toetus iga toodetud energiaühiku kohta ning see asendatakse oksjonipõhise toetussüsteemiga. Olemasolevateks tootjateks, kes saavad toetust vana skeemi kohaselt, loetakse tootjaid, kes hakkavad tootma elektrit enne 01.01.2018. Erandina on tähtaega pikendatud alla 15 kW-se seadmega mikrotootjatele ja ka tuulest elektritootjatele (kuni 01.01.2020). Seega päikesepaneelide ning väikeste lokaalsete koostootmisjaamade projektidele saab hetkel kehtivaid toetusi vaid siis, kui hakatakse tootma enne 1. jaanuari 2018; seejärel makstakse toetust järgneva 12 aasta jooksul. Päikesest elektritootjatele on summaks 53,7 €/MWh ning tõhusa koostootmise korral (nt maagaasi kütusena kasutava mini koostootmisjaamaga tootes) 32 €/MWh. Seetõttu on mõistlik lokaalse elektritootmise investeerimisotsus teha esimesel võimalusel, et mahtuda veel olemasoleva toetusskeemi sisse.

Sõpruse Ärimaja CHP 1

Energiateenuse poolt rajatud koostootmisjaam Tallinnas asuvas büroohoones

Samas on menetlemisel ka teine Elektrituruseaduse muudatus, mille alusel lihtsustatakse alla 200 kW-se võimsusega tootjate ehk võrgueeskirjaga määratletud pisitootjate tegutsemistingimusi. Muudatuste põhjuseks on asjaolu, et lähitulevikus on elektriturule sisenemas üha rohkem sellise suurusega tootmisseadmega tootjaid (kaubanduskeskused, büroohooned, korteriühistud jt). Sellistelt elektritootjatelt ei nõuta enam elektri tootmise ega müügi tegevusluba ning samuti ei piirata enam sellise tootja tegutsemisvormi (võib tegutseda nii eraisiku, äriühingu kui ka mittetulundusühingu vormis). Seega ei nõuta neilt ka enam kõrgendatud kapitalinõuet. Kuni 200 kW-se tootmisseadmega ühendatud otseliini valdajal kaob ära ka otseliini loakohustus. See lihtsustab väiksemate tootjate asjaajamist ja suurendab võimalust saada toetust läbi otseliini tarbitud elektrilt, ilma tegevusloa riigilõivu maksmata.

Tekst: Criss Uudam, Energiateenus

Toimetaja: Kevin Vaher, Energiateenus

BREEAMi rohemärgis