Aura veekeskuses tehtud renoveerimistööd on taganud energiatõhususe ja kulude vähenemise

Vaata, kuidas äsja valminud Pirita Keskuse päikesejaam õhust paistab
18/10/2017
Ettekanne EKVÜ seminaril – “Hooneautomaatika monitooring”
12/12/2017

Aura veekeskuse tehnosüsteemide rekonstrueerimisest on möödunud aasta ja nüüd on paras aeg analüüsida kuidas tehtud töö õnnestus. Eelmisel suvel tehtud renoveerimise käigus ehitati AU Energiateenus OÜ poolt ümber ventilatsioonisüsteem ning paigaldati heitvee soojustagastussüsteem. Viimane võimaldab taaskasutada duširuumides ja basseini filtrite pesule kulunud sooja vee energia.

Aura veekeskuse rekonstrueeritud ventilatsioonisüsteem. Priit Kähr 2017

Eesmärk oli soojusenergia kuludelt aastas kokku hoida minimaalselt 57 000 eurot, saavutatud on esimese aastaga 61 700 eurone sääst. Sellega täideti minimaalsest eesmärgist 108 % ning planeeritud eesmärgist 103 %. Lisaks püstitatud soojusenergia kokkuhoiule, saavutati ka täiendavaks kokkuhoiuks elektrikulude vähenemine summas 9 600 eurot. Eesmärke täitva ja neid isegi ületava säästu on taganud tehnosüsteemide ehitaja poolne tulemuse garanteerimine. Selline skeem on alternatiiviks tavapärasele ehitusprotsessile, mille korral ehitaja saab tasu pärast objekti valmimist. Tasudes töövõtjale hoopis pärast soovitud tulemuste saavutamist, muutub ehitustöö energiateenuseks, mille korral partnerettevõte peab ka seadmete ekspluatatsiooni jooksul energiatõhususe nimel vaeva nägema. Seda aitab teha tehnosüsteemide töö järelseire ning energiakulude pidev monitoorimine. Energiakulude monitoorimissüsteemi abil on võimalik operatiivselt reageerida nii riketele kui ka tarbimisanomaaliatele ja seeläbi energiakulud kontrolli all hoida.

 

 

 

Renoveerimis- ja järelseadistustööde tulemusel on paranenud veekeskuse sisekliima, vähenenud on ebameeldiv kloorilõhn ning on saadud kontrolli alla keskuse õhuniiskuse tase.  Veekeskusesse optimaalsete tööparameetrite leidmine on töövõtjalt nõudnud rohkelt seadistamist ja tehtud muudatuste tulemuste analüüsimist.

Aura veekeskuse soojussõlm, rekonstrueeritud juuli 2017. Priit Kähr 2017

Renoveerimistöödega on jäänud rahule ka veekeskus ise. Aura veekeskuse tehnikajuht Priit Kähr „AU Energiateenus on olnud Aura veekeskusele väga konstruktiivne partner. Hoone monitoorimisprogrammi abil on hoitud süsteemidel pingsalt silma peal ja kui seadmete toimivus ja energiakulu ei ole vastanud oodatule siis on nad alati leidnud lahenduse kuidas olukorda parandada. Nad reageerivad probleemidele kiirelt ja asjatundlikult. “

AU Energiateenuse teostatud energiatõhususprojektides on oluline tulemuse garanteerimine. Omamaks ülevaadet süsteemide toimimisest ja reaalsest energiatõhususest seadmete tööperioodil, paigaldab ettevõtte energimonitoorimissüsteemi.  Veebiliides võimaldab kogutud infole ligipääsu veebibrauseri abil ka kliendi esindajatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

BREEAMi rohemärgis