Ettekanne EKVÜ seminaril – “Hooneautomaatika monitooring”

Aura veekeskuses tehtud renoveerimistööd on taganud energiatõhususe ja kulude vähenemise
07/11/2017
Energiateenus rendib sisekliima logereid
14/01/2018

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldas novembris koolituse teemal “Energiatõhusa hoone kavandamine ja rajamine – fookuses hooneautomaatika”.  Teema eraldi seminari vormis käsitlemise põhjused on alljärgnevad:

  • Äri- ja ühiskondlike hoone kavandamise ja renoveerimise juures on kriitilise tähtsusega hoonesse kavandatud tehnosüsteemide omavaheline töö ja koosmõju.
  • Üha karmistuvad energiatõhususnõuded ning teadlikumad lõppkasutajad seavad uusi väljakutseid hoonete kavandajatele ning inseneridele.
  • Mida komplitseeritumad on hooned seda kesksemasse rolli nihutub hooneautomaatika.
  • Hooneautomaatika on vahend, mitte eesmärk omaette. See vahend peab suutma juhtida kuluefektiivselt ja energiatõhusalt kõiki hoonesse rajatud sisekliimatagamise süsteeme.

Energiateenusest osales ja tegi ettekande Mihkel Korpen, kelle ettekanne on võimalik alla laadida siit.

 

Hooneautomaatika eesmärgid (Mihkel Korpen, AU Energiateenus OÜ)

 

 

 

 

 

 

BREEAMi rohemärgis