Energiateenus aitas kaasa talupidajate unistuse täitumisele – Lõuna-Eestis valmis Kellamäel 200 kW päikeseelektrijaam

Energiateenuse Grupp väärtustab tehnikavaldkonna tulevikku ja tunnustab talente!
13/06/2019
Kütte-, ventilatsiooni- ja automaatikasüsteemidest huvituv noor, viimane aeg on endast märku anda!
22/07/2019

Kellamäe päikesejaama avamine: vasakult Remo Lillepõld (AU Energiateenus projektijuht); Jaak Kõiv (Kellamäe talu peremees); Kaspar Veskus (AU Energiateenus taastuvenergia valdkonnajuht); Kaido Kõiv (Kellamäe talu noorperemees). Foto: Kenneth Alto

Kanepi vallas Kellamäe talumaadel avati talunikest isa ja poja Jaak ja Kaido Kõivu eestvedamisel 6. juunil pidulikult 200 kW päikeseelektrijaam. Eriliseks teeb sündmuse see, et Energiateenustel hea meel ja au olla selle projekti juures lausa selle idee sünnihetkest saadik. Nimelt «Mõtlesime isaga, et võiks lisaks talupidamisele teha ka midagi sellist, millest ei jääks suurt ökoloogilist jalajälge,» rääkis ajalehele „Põlvamaa Koit“, noorperemees Kaido, „ning päikesepargi rajamise mõte tekkis kaks aastat tagasi, kui võtsime osa ettevõtte AU Energiateenus infopäevast, kus räägiti päikeseparkide tootlikkusest, ehitusest ja rahastamisvõimalustest. Jõgevamaalt tagasi sõites otsustasime, et võtame selle plaani ja teeme ära.“ Seega päikesejaama rajamisel sai motivatsiooniks nii puhtama keskkonna loomine kui ka majanduslik tasuvus.

Tänaseks on päikesepark valmis – paikneb 0,7 ha suurusel ala ning koosneb 670 paneelist. Kasutatud on kõige uuemat Vikram Solari päikesepaneelide mudelit, mis on võimelised neelama laiemas spektriulatuses valguskiirgust, võimaldades seejuures paremat toodangut. Tootjapoolne tootlikkuse garantii on antud 27 aastaks. Päikeseelektrijaama elueaks on planeeritud 30 aastat, selline garantii annab kindluse, et ka mõnekümne aasta möödudes toodame päikeseelektrit. Päikesepaneelid on “Tier 1“ ja “Bankability“ tunnustega, millest esimene tähendab nn esimese klassi paneeli. Bankability mõiste annab kindluse, et pangad aktsepteerivad antud paneele finantseerimisel.

Kellamäe päikesejaam (Foto: Alar Koot)

Päikeseelektrijaama ehitusprotsess toimis tõrgeteta vald andis kiirelt ehitusloa ja Elektrilevi poolne tegevus olemasolevast uue alajaama rajamisega toimis sujuvalt, paigaldusteks ja seonduvateks tegevusteks kulus kõigest veidi üle kuu. Kokku läks PRIA rahastusotsusest teadasaamisest kuni pargi valmimiseni pool aastat. Koos alajaama rajamisega oli pargi maksumuseks 180 000 eurot, millest pool kattis PRIA toetus. Päikeseelektrijaama investeeringuks on võimalik saada toetust Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme (meede 6.4) kaudu. Investeeringutoetuse eelduseks on põhiprojekt ja ehitusluba. Toetuse ettevalmistamisega tuleks kindlasti alustada varakult, et jõukas edukalt ehitusload menetletud.

Kellamäe päikesejaam (Foto: Alar Koot)

Keskmiselt toodab Kellamäe jaam 1000 – 2000 kWh elektrienergiat päevas, mis läheb omatarbena vilja kuivatamiseks (Kellamäe talu kasvatab lihaveiseid ja 300 hektaril vilja) ja aitab säästa nii võrgutasudelt kui ka diiselküttelt. Kuigi projekt taastuvenergia toetust paraku ei saanud, on tasuvusaeg vaatamata sellele kaheksa aastat.

Kellamäe päikesejaam (Foto: Alar Koot)

Rõõm on koostööd teha asjalike ja entusiastlike partneritega, kelle näitest võiksid mõtteainet ja julgustust saada ka teised talupidajad, kes analoogsete väljakutsete ees seisavad. AU Energiateenus on ehitanud tänaseks juba ligi 30 päikeseelektrijaama. Tänu suurele kogemuste pagasile suudame koostöös kliendiga projekteerida ning ehitada kvaliteetse elektripaigaldise, millele anname toodangugarantii kindlustamaks finantsplaani. Kellamäe päikeseelektrijaam on väga hea näide neile, kes esmapilgul on arvamusel, et päikeseelektrijaama ehitamine on keeruline ning pika tasuvusega. Valides endale hea koostööpartneri ning olles ise huvitatud projekti realiseerimisest saab tulemuseks olla vaid hästi toimiv päikeseelektrijaam ja selle taga olev finantsmudel.

Lisaks saab Kellamäe päikesejaamast ja avamisest lugeda:

  • Lõuna-Eesti Postimees 17. juuni 2019. SIIN
  • Põlvamaa leht „Koit“ 14. juuni 2019.

Postitas: Kristiina Sipelgas

Lisainformatsioon Kellamäe päikeseelektrijaama osas:

Kaspar Veskus
kirjuta: kaspar@energiateenus.ee
helista: +372 5199 9855

BREEAMi rohemärgis