Energiateenuse Grupp väärtustab tehnikavaldkonna tulevikku ja tunnustab talente!

ETTEVÕTETE RESSURSITÕHUSUSE MEETME käimasolev voor pikeneb!
05/06/2019
Energiateenus aitas kaasa talupidajate unistuse täitumisele – Lõuna-Eestis valmis Kellamäel 200 kW päikeseelektrijaam
20/06/2019

Ettevõtete grupp AU ENERGIATEENUS OÜ, ET5 OÜ ja VAMOS AUTOMAATIKA OÜ väärtustab tehnikavaldkonna tulevikku ja tunnustab talente!

TalTech Arengufondi 2019. aasta kevadise stipendiumikonkursi raames tunnustas ettevõtete grupp AU ENERGIATEENUS OÜ, ET5 OÜ ja VAMOS AUTOMAATIKA OÜ TalTech´i inseneriteaduskonna doktoranti Tuule Mall Kull`i 3 000 eurose stipendiumiga.

„Peame ülioluliseks energiatõhususe ja tehnikavaldkonna tulevikuteemade arendamisse panustamist,“ väitis Energiateenuste Grupi juhatuse esimees Aivar Uutar, „mistõttu otsustasime see aasta anda ka meie ettevõtete grupi poolt panuse TalTechi Arengufondi stipendiumikonkurssi, mille eesmärgiks on aidata kaasa Tallinna Tehnikaülikooli ja tema üliõpilaste arengule. See on andnud võimaluse noortel ja tarkadel inimestel oma erialaseid unistusi ellu viia!“. Stipendiumikonkurssi on korraldatud juba aastast 2017 ning aasta-aastalt on see ettevõtete seas populaarsemaks muutunud.

Energiateenuste Grupi stipendiumile said kandideerida kõik Inseneriteaduskonna, Majandusteaduskonna ja Infotehnoloogia teaduskonna integreeritud-, magistri- või doktoriõppe edukad üliõpilased, kelle hinne keskmisest kõrgem, soov rakendada end õpitud erialal ning kes aktiivsed ka koolivälisel ajal. Stipendiumile kandideerimine toimus kuni aprilli keskpaigani ning seda võimalust kasutati agaralt. Laekunud avalduste ja motivatsioonikirjade hulgast valiku tegemiseks sai kasutatud kaheastmelist hindamissüsteemi – kõigepealt hindasid kanditaate grupi ettevõtete töötajad, kelle hindepallide summa alusel sai välja valitud 10 parimat. Seejärel kutsusime väljavalitud tudengid Energiateenuse Grupi inimestega kohtuma, sest soovisime saada tudengitega tuttavaks ning kuulda neid oma sobivust stipendiaadiks tutvustamas. Igale tudengile anti võimalus liftikõneks teemal „Mina, kui parim võimalik stipendiaat!“, millega sai tutvustada end ja oma erialast tegevust.

Ettevõtete grupi ja tudengite kohtumine mai keskpaigas kujunes meeleolukaks. Lisaks tudengite ülesastumistele andsid ka kõik Energiateenuse Grupi ettevõtted ülevaate oma tekkeloost, tänastest tegevusvaldkondadest ning sellest, mis energiavaldkonnas põnevat toimub. Ühiselt nuputati vastuseid energiavaldkonna arenguteemalises mälumängus ning tõdeti, et ettevõtete ja tudengite vahelisi kohtumisi võiks sagedamini toimuda.

AU Energiateenus, ET5 tiimiliikmed ja TOP10 stipendiaati TalTech´st. (Foto: Kristiina Sipelgas)

Stipendiumikonkursi mõlema hindamisetapi tulemusena kujunes ettevõtete grupi poolse stipendiumi saajaks Inseneriteaduskonna Ehitus ja arhitektuuri õppekava doktorant Tuule Mall Kull, kelle uurimustöö käsitleb teemat „Küttesüsteemide juhtimine ja soojusväljastuse efektiivsus liginullenergiahoonetes“.

Ettevõtete grupi AU Energiateenus OÜ, ET5 OÜ ja Vamos Automaatika OÜ 2019 kevadstipendiumi võitja Tuule Mall Kull (foto: stipendiaadi erakogu)

Tuule Mall´i valikul said määravaks nii pikaajaline pühendumus energiatõhusatele hoonetele kui ka kirg, millega teemakäsitlust interdistsiplinaarselt rakendada püüab. Stipendiumi pidulikul kätteandmisel TalTechis Tuule Mall`il välislähetuse tõttu paraku viibida ei õnnestunud, mistõttu sai korraldatud eraldi kohtumine Energiateenuse esindajate ja stipendiaadi vahel, kus arutati edasisi koostöövõimalusi ettevõtluse ja teadustegevuse tihendamiseks.

Postitas: Kristiina Sipelgas

BREEAMi rohemärgis