ETTEVÕTETE RESSURSITÕHUSUSE MEETME käimasolev voor pikeneb!

AU Energiateenuse energiatõhusate lahenduste konsultatsiooni valdkonna juhina alustab tööd Siim Meeliste
28/05/2019
Energiateenuse Grupp väärtustab tehnikavaldkonna tulevikku ja tunnustab talente!
13/06/2019

Eelmisel nädalal Ida-Virumaal toimunud infoseminaril „Toetusmeetmed edumeelsele ettevõtjale“, kus teiste teemade seas leidis kajastamist ka ettevõtetes ressursitõhususe analüüside ning senisest efektiivsemate tehnoloogiate kasutuselevõtu investeeringutoetuste temaatika; andis hea tagasiside käimasoleva ressursitõhususe meetme käimasoleva taotlusvooru pikendamiseks.

Tänaseks on ettevõtete ressursitõhususe meetme raames toetatud 116 auditi läbiviimist ning antud investeeringutoetust kahe taotlusvooru raames kokku 51 ettevõttele summas 33,6 mln eurot. Menetluses on veel 21 projekti kokku mahus 11 mln eurot. Nimetatud summadest on AU Energiateenus aidanud tööstusettevõtetel edukalt koju tuua 11,9 miljonit eurot (oleme olnud vähemalt ressursiauditi juhtaudiitoriks) ning 5,1 miljoni ulatuses oleme olnud nii audiitor kui ka hilisem konsultant taotluste koostamisel. Kui keskmine toetuse osakaal on üldjuhul olnud 34% (maksimaalne toetus abikõlblikest kuludest kuni 50%), siis meie poolt konsulteeritud ettevõtete toetusprotsent on olnud keskmiselt 36%. Samuti ei ole keegi AU Energiateenuse poolt nõustatud ettevõtetest saanud taotlemisel negatiivset otsust, mis lisab kindlust, et aitame klientidel tegevusi õigesti korraldada ja hõlbustame otsuste vastu võtmist.

Kuna Keskkonnaministeeriumi ülevaate kohaselt on ettevõtete huvi ressursitõhususe meetme osas järjest kasvamas, siis plaan on pikendada käimasolevat taotlusvooru tähtaega kuni 30. augustini 2019. Seega soovitame kõigil edumeelsetel tööstusettevõtetel enne suurt suve toetusmeetme tingimustega tutvuda ning küsimuste tekkimisel AU Energiateenus tööstuse valdkonna ekspertidega ühendust võtta (andres@energiateenus.ee). Anname nõu ja aitame ressursiauditi läbiviimise ja ressursitõhususe projektijuhtimise osas hea meelega!

Ettevõtete ressursitõhususe meetme eesmärk on suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Toetatavad on tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud järgmised tegevused:

  • ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine – ehk audit;
  • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
  • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
  • keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.

Postitas: Kristiina Sipelgas

Huvi korral täpsema info saamiseks vaata Keskkonnaministeeriumi kodulehte SIIT ja taotlemistingimustega tutvu SIIN.

Andres Tukia
AU Energiateenus tööstusvaldkonna juht

VAATA ANDRES TUKIA ETTEKANNET SIIT

BREEAMi rohemärgis