Energiateenuse tehtud auditite alusel said investeeringutoetuse Tarmeko ja Klaasimeister

Energiateenus rendib sisekliima logereid
14/01/2018
Jagasime Skandinaavia energiateenuse workshopil kogemusi
11/03/2018

KIK toetab ettevõtete ressursitõhususe toetusmeetmest Tarmeko Spooni vineeri tootmisliini uuendamist 2 miljoni euroga ning AS Klaasimeistri klaasisulatusahju soetamist ligi 493 tuhande euroga.

AS Tarmeko Spooni projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust. Investeeringud tehakse tootmistehnoloogiasse ning tänu vineeri tootmisliini seadmete uuendamisele saab ettevõte ära kasutada tekkivad spoonijäägid. Paraneb puidukasutus ja väheneb ressursikulu. Projekti tulemusena hoitakse 20 aasta jooksul kokku ligi 62 000 m³ puitu, 56 132 MWh elektrit ja 7800 tonni liimi. Projekti maksumus on 7 681 092 eurot, millest KIKi kaudu antav toetus EL Regionaalarengu Fondist (ERF) on 2 miljonit eurot.

AS Klaasimeister soetab toetusraha eest Kose vallas Kolu külas asuv tehasesse kaasaegsel tehnoloogial töötava klaasikarastusahju. Sellega likvideeritakse pudelikael tootmisahelas, parandab ressursikasutust ning võimaldab laiendada ka toodete sortimenti. Projekt maksumus on 1 595 500 eurot, millest KIK annab 492 950 miljonit eurot ERFi toetusena. Projekti tulemusena väheneb 20 aasta jooksul klaasijäätmete teke 58 120 m² ning lisaks hoitakse kokku elektrienergiat üle 4 880 MWh.

Toetuse saamise üheks eelduseks oli detailne ressursikasutuse analüüs, mille mõlemale ettevõttele tegi AU Energiateenus OÜ.

Kokku on riik KIKi kaudu ettevõtete ressursitõhususe meetmest 2017. aasta jooksul toetanud 37 ressursikasutuse auditi läbiviimist 202 tuhande euroga ning 6 ettevõtte ressursitõhususe investeeringuprojekti kokku 5,83 miljoni euroga.

Allikas KIK.ee

 

 

 

 

 

 

BREEAMi rohemärgis