Korraldasime Tartus ressursitõhususe alase seminari puidutööstuse ettevõtetele

We organised a seminar in Tartu for timber industry companies on the topic of resource efficiency
19/01/2017
Soome ekspert Henrik Österlund räägib meie videoblogis tööstusettevõtete ressursitõhususest
01/02/2017

AU Energiateenus korraldas 19. jaanuaril Tartus V konverentsikeskuses lühiseminari puidutööstuse ettevõtetele. Seminarist võtsid osa puidu- ja mööblitööstuses tegutsevad ettevõtted sealhulgas ka puitmajade valmistajaid. Kõigil neil oli ühine soov – saada rohkem teada ressursitõhususe projektide läbiviimisest ja võimalustest sellisele projektile riigipoolset toetust saada.

Seminari avas Aivar Uutar AU Energiateenusest, kes tegi teemasse sissejuhatuse ning andis ülevaate ressursitõhususprojekti etappidest. Ivo Krustok Keskkonnaministeeriumist tutvustas meedet Ettevõtete ressursitõhusus ning rääkis ka laiemast taustast, miks on ühiskonnale oluline ringmajanduse suunas liikumine.

DSC_0733

Aivar Uutar AU Energiateenusest tutvustamas ressursitõhususe projekti tavapäraseid etappe

Seejärel esitas teemast oma nägemuse AU Energiateenuse välispartneri esindaja Soome ressursitõhususe kompetentsikeskusest Motiva OY.  Henrik Österlund, kellel on laialdane kogemus ettevõtete ressursi vähendamise projektidest ja metoodikatest, rääkis sellest mis on Soomes tehtud ja tõi ka konkreetseid näiteid.

DSC_0744

Henrik Österlund Motiva OY-st arutlemas Soome kogemustest

Projekti kirjutamise põhitõdetest, mida jälgides ettevõte oleks edukas ka riigipoolse toetuse saamisel, tegi ettekande Katrin Karelson Civitta Eesti AS-st. Toetust saab taotleda nii auditile kui ka investeeringutele ressursitõhususe suurendamiseks. Mõlemal puhul on vajalik projekti vormistades hoolikalt jälgida riigi poolt ette antud kriteeriume ja nõudeid taotlustele.

DSC_0751

Katrin Karelson Civitta Eesti AS-st

Seminari ettekandeid on võimalik saada teatades oma soovist e-posti aadressil info@energiateenus.ee

BREEAMi rohemärgis