Soome ekspert Henrik Österlund räägib meie videoblogis tööstusettevõtete ressursitõhususest

Korraldasime Tartus ressursitõhususe alase seminari puidutööstuse ettevõtetele
23/01/2017
Henrik Österlund, an expert from Finland, talks about the resource efficiency of industrial undertakings in our video blog
01/02/2017

Meie Tartus toimunud ressursitõhususe seminaril avas teemat ka meie koostööpartneri, materjalitõhususe kompetentsikeskuse Motiva OY, ekspert. Miks ettevõtted peaksid ressursitõhususse investeerima ja millised on trendid tööstusettevõtete materjaliefektiivsuse valdkonnas? Vastused selguvad intervjuust Henrikuga.

Jagasime hiljuti oma kogemusi ka Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteeriumi poolt korraldatud energiaauditi koolitusel suurettevõtetele, mis oli seekord suunatud tööstuse ja tootmise valdkonnale. AU Energiateenus poolt tehtud ettekande saamiseks palun andke oma soovist teada aadressil info@energiateenus.ee

 

Riigi poolt avatud meetme “Ettevõtete ressursitõhusus” kohta leiab rohkem informatsiooni alljärgnevatest allikatest:

Auditi määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/101072016008

Auditi seletuskiri: http://www.envir.ee/sites/default/files/auditi_seletuskiri.pdf

Auditi nõuded: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1010/7201/6008/KKM_m17_lisa.pdf

Auditi nõuded (inglise keeles): http://www.envir.ee/sites/default/files/ressursitohususe_metoodika_inglise_keeles.pdf

 

Investeeringute määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/106072016037

Investeeringute seletuskiri: http://www.envir.ee/sites/default/files/investeering_seletuskiri.pdf

Investeeringute taotluse hindamisjuhend: http://www.envir.ee/sites/default/files/hindamisjuhend_inv.pdf

 

 

BREEAMi rohemärgis