Lõpetasime Männimäe lasteaia energiatõhususe parandamise projekteerimis-ehitustööd Viljandis

Klaasimeister AS käivitas ressursisäästlikuma tootmisliini
20/11/2018
AU Energiateenuse uus tegevjuht on Moonika Kukke-Tiiman
21/02/2019

Suvel alanud remondi käigus rajati Viljandi Männimäe lasteaeda soojatagastusega ventilatsioonisüsteem, uus küttesüsteem, soojustati hoone sokkel, seinad ja pööning, vahetati välja kõik välisuksed, renoveeriti tarbeveesüsteem, uuendati õueala. Samuti rajati hoone katusele päikeseelektrijaam.

Ehitustööd hangiti projekteerimis-ehitustöövõtu meetodil. Lepingu teeb eriliseks töövõtja kohustus tagada lepingus kokkulepitud energia kokkuhoid. Projekti rahastas KIK ja Viljandi linn. Projekti tegi keerukaks tööde teostamise väga lühike periood ning osaliselt tööde teostamine töötavas lasteaias. Samuti tuli arvestada paljude ettenägematute töödega, kuna hoone oli vana ja üsna kehvas seisukorras. Objekt valmis mõned päevad enne lepingulist tähtaega ja see sai võimalikus ainult tänu Tellija, ehitaja ja OJV heale koostööle. Täiendavalt saab lasteaia renoveerimise kohta lugeda ajalehe Sakala artiklist.

 

 

 

 

 

BREEAMi rohemärgis