Peatse toetuse saamise eelduseks on kvaliteetne energiaaudit!

Ootame Sind oma ridadesse, hea sisekliimasüsteemide hooldustehnik
31/01/2020
Uudislugu Äripäevas – rajasime Tammejuure Mahetalule päikeseelektrijaama
13/02/2020
Tõenäoliselt juba selle aasta kevadel kuulutab Riigi Tugiteenuste Keskus välja toetusmeetme avalike hoonete energiatõhusamaks muutmiseks. Meetmes on võimalik osaleda ainult neil, kellel on olemas kvaliteetne energiaaudit, millesse on kirja pandud reaalselt saavutatavad eesmärgid.

AU Energiateenus saab teid selles aidata - meil on pikaajaliste kogemustega audiitorid ning kõrgeima kvalifikatsiooniga (tase 7/8) energiatõhususe projektijuhid. Energiateenuse auditid lähtuvad reaalsest energiatarbimise simulatsioonidest. Teame, mis on energiasäästu osas päriselt võimalik ära teha ning meie tööde kvaliteeti ilmestab fakt, et võtame energiatõhususlike tulemuse saavutamise osas rahalise vastutuse.

Lisaks energiatõhususauditile ning termograafia ja sisekliima analüüsile tegeleme igapäevaselt energiatõhususprojektide elluviimisega. Seega me mitte ainult ei hinda energiasäästupotentsiaali, vaid teostame objektil selleks ka kõik vajalikud tööd. Meie tööde tulemusena muutub hoone energiatõhusaks ehk teisisõnu – hoone energiatarbimine on kontrolli all ning inimestel on seal hea olla!

Kui teie hooned vajavad energiatõhusamaks muutmist, siis võtke meiega ühendust. Nõustame teid, teeme pakkumise ning koostöö korral oleme vajadusel teiega kaasas algusest lõpuni ehk siis kuni hoone üleandmise ja RTK-le aruande koostamiseni.

Kui soovite sel teemal lähemat infot, võtke ühendust meie energiatõhususteenuste valdkonnajuhiga: Siim Meeliste, siim@energiateenus.ee, 5302 3021.

Konkreetne näide ülaloleval pildil:

Igakuine kokkuhoid energiatõhususe rakendamise järel on märkimisväärne - siit näed kokkuvõtet 2019. aastast Viljandi Männimäe lasteaiast, kus viisime läbi nii energiatõhususauditi kui kõik vajalikud ehitustööd selle jõustumiseks. Võrdluse lähtekohaks on tarbimine ja kulutused enne energiatõhususe rakendamist.

Postitus: Andres Tarto
e3
BREEAMi rohemärgis