2. märtsil jõustus määrus KOVi hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimuste ja korra kohta

Korraldame 12. märtsil Tallinnas BREEAMi-teemalise infohommiku
28/02/2020
Kaks kommentaari eilse EPLi artikli “Põlevkiviõli jätab kliimale suurema jälje kui põlevkivi põletamine või nafta“ juurde
05/03/2020
2. märtsil jõustus Vabariigi Valitsuse määrus, mis sätestab kohalike omavalitsuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja korra ning juba lähiajal kuulutab Riigi Tugiteenuste keskus välja ka vastava taotlusvooru.

Määruse kohaselt on KOVidel alates taotlusvooru väljakuulutamisest kuni taotluse esitamiseni aega 90 päeva. See teeb ülesande ajatundlikuks ehk teisisõnu - mida varem omavalitsused protsessiga alustavad, seda suurem tõenäosus on nõutud raamidesse mahtuda.

Kuna taotluse üheks kohustuslikuks ning ühtlasi ka võrdlemisi ajamahukaks osaks on ka energiaaudit, siis soovitame sellega alustada võimalikult ruttu. Meil on kvaliteetsete energiaauditite kokkupanemisel koostöös kohalike omavalitsustega pikaajaline kogemus ning kõnekad edulood.

Seega - kui soovite oma hoonetele tellida energiaauditit, võtke palun ühendust meie energiatõhususteenuste valdkonnajuhiga: Siim Meeliste, siim@energiateenus.ee või 5302 3021.

Postitas: Andres Tarto
e3
BREEAMi rohemärgis